کارگاه برنامه ملی پاسخ حوزه سلامت در بلایا و فوریتها- EOP

کارگاه برنامه عملیاتی پاسخ نظام سلامت برای پرنسل حوزه بهداشت و درمان :

این کارگاه با هدف آشنایی پرسنل رده های میانی ستادی دانشگاه با ویرایش دوم برنامه ملی عملیاتی پاسخ حوزه سلامت در بلایا و فوریتها طراحی شده است. بنا بر تعداد شرکت کنندگان و امکانات دانشگاه بین یک تا سه روز قابل اجراست.

برنامه کارگاه:

 • پروفایل بلایا در ایران
 • مفاهیم پایه و اصطلاحات
 • معرفی برنامه های حوزه بهداشت
 • ارزیابی خطر مراکز بهداشتی درمانی
 • ارزیابی آمادگی خانوار
 • نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا
 • معرفی برنامه های وزرات برای بیمارستان ها
 • اصول برنامه ریزی برای بلایا
 • معرفی اجزاء ویرایش دوم  EOP و تمرین عملی شرکت کنندکان برای تدوین برنامه محلی 
 • کارگاه سامانه هشدار سریع      (اولیه) EWS
 • کارگاه مقدماتی و پیشرفته سامانه  فرماندهی حادثه ICS
 • کارگاه سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی HICS
 • کارگاه برنامه میدانی پاسخ IAP

روش های تدریس:

 • سخنرانی
 • تمرین فردی
 • تمرین گروهی
 • بازی 
کارگاه های برگزار شده
/ 0 نظر / 202 بازدید